Katılımcı Şartları

Katılımcılar seçilme sürecinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans aşamasında eğitim gören öğrencilerden fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili alanlarda eğitim görenler tercih edilecektir. Toplamda 30 öğrencinin katılımcı olarak kabul edileceği eğitimde katılımcı kriterleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 
Katılımcı seçimine ilişkin kriterler aşağıdaki şekilde listelenmektedir. 
a) Devlet veya vakıf üniversitelerinde fen ve mühendislik alanlarındaki eğitim (önlisans, lisans ve yüksek lisans) programlardan birinde kayıtlı olması,
b) Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
c) Genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 1,8 ve üstü olması (katılımcıların üniversitelerinden alacakları transkript belgesi istenecektir),
d) Meslekten ihraç edilmemiş olmak ve herhangi bir suçtan (terör, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık vb. ) ceza almamış olmak ve adli sicil belgesi ile belgelemek.
e) Etik veya disiplin cezası almamış olmak.
f) Katılımcının projeye kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılması
g) Daha önce 2237 kodlu Eğitim Programlarına katılmış olmayanlara öncelik sağlanacaktır
h) 2237-A kodlu projelere 5 defadan fazla katılmamış olmak
i) Başarı sıralamaları aynı olan (transkript notlarına dayalı) adayların seçiminde ise etkinliğe başvuru tarihleri dikkate alınacak, ilk başvuru yapanlara öncelik verilecektir.
j) Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilden (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Elazığ ve Adana) birinde ikamet eden veya deprem dolayısıyla etkilenerek başka bir ilde bulunan öğrenciler ile bölge üniversitesindeki öğrencilere öncelik tanınacaktır.
Katılımcılar, fen ve mühendislik alanlarındaki ön lisans ve lisans programlarda kayıtlı olan ve hazırlık sınıfı dışında her sınıftan olmak üzere öğrenciler seçilecek olup, toplam katılımcı sayısının 30 olması planlanmıştır.