Eğitim Hakkında

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek derslerde önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyde katılımcılar için termoelektrik malzemeler hakkında detaylı tanımlar, termoelektrik aileler, termoelektrik ailelerin üretim yöntemi, literatürde yer alan önemli çalışmalar ve laboratuvar uygulamaları yer alacaktır. Böylece aşağıdaki konu başlıkları ile verilecek eğitimde dersler planlanmaktadır.
  • Termoelektrik Malzemelerin Keşfi ve Tanımlanması
  • Termoeletkrik Malzemelerin Özelliklerinin Tanımlanması
  • Termoeletkrik Ailelerin Tanımlanması
  • Termoeletkrik Malzemede En Çok Kullanılan Üretim Yöntemlerinin Tanımlanması
  • Termoelektrik Malzemede Karakterizasyon Tekniklerinin Tanımlanması
  • Termoelektrik Malzemelerde Literatür Analizi
  • Termoelektrik Malzemelerin Teknolojide Uygulamaları